Dự án đã thực hiện

Thiết kế thi công booth mockup tại Discovery Complex - Times+ - 5.0 out of 5 based on 2 reviews

Thiết kế thi công Booth mock-up tại Discovery Complex- 302 Cầu Giấy, Hà Nội cho Times+

Thiết kế thi công booth sự kiện cho K-market tại Golden Palace - 5.0 out of 5 based on 2 reviews

Thiết kế booth cho K-market tại toà nhà Golden Palace

Thiết kế thi công booth sự kiện cho K-market tại Keangnam - 5.0 out of 5 based on 1 review

Thiết kế booth cho K-market tại toà nhà Keangnam

Showroom Italisa Hà Đông - 5.0 out of 5 based on 1 review

Thiết kế thi công showroom Italisa 737 Quang Trung, Hà Đông

Thi công hệ thống quầy kệ Asus tại Sapomart - 5.0 out of 5 based on 1 review

Thi công hệ thống quầy kệ tủ Asus tại Sapomart Giảng Võ

Quầy rượu Elmich - 5.0 out of 5 based on 1 review

Thiết kế thi công quầy rượu cho công ty Elmich