Thiết kế thi công Booth mock-up tại Discovery Complex- 302 Cầu Giấy, Hà Nội cho Times+